donateur worden / ANBI

Waarom zou u donateur worden?

Er zijn al zoveel goede doelen die iets voor dieren doen. Dus waarom de egel – en eekhoornopvang steunen?  Hier volgen enkele reden waarom :

Egels en eekhoorns zijn natuurdieren zonder eigenaar en zonder geldbeurs.

Alle donaties komen voor 100% ten goede van de dieren.

Het geld wordt gebruikt om inheemse dieren zoals egel , eekhoorn en kleine zoogdieren in nood te helpen . Na herstel worden deze dieren altijd terug in de natuur uitgezet.

Het werk in de opvang wordt vrijwillig gedaan zonder betaling hiervoor

Er wordt geen geld uitgegeven aan reclame en / of overbodige luxe

Egels en eekhoorntjes worden gebracht door particulieren , dierenartsen en dierenambulances.  Meteen als een egel of eekhoorn in de opvang arriveert beginnen de kosten.  Deze dieren worden onderzocht, vaak moet een dierenarts worden ingeschakeld . Ze krijgen onderdak, verzorging, voeding en medicijnen zolang ze in de opvang zijn. Na herstel worden ze in de natuur uitgezet.

De rijksoverheid vindt natuur belangrijk voor de economie en het welzijn van mensen om plant- en diersoorten te behouden.  (bron ;Rijksoverheid) Het behoud van inheemse dieren is vastgelegd in CITES verdragen, eveneens door Nederland ondertekend. Evenwel krijgen opvangen die zich juist inzetten voor het behoud van bedreigde inheemse diersoorten van de overheid geen cent!

Om de kosten voor het opvangen en verzorgen te kunnen opbrengen geven we voorlichting en doen standwerk . Bij verschillende dierenartsen  vindt u onze egel spaarpot. Maar u kunt ons ook helpen met oude, nog draagbare  kleding en schoenen.
Deze spullen kunt u afgeven bij de opvang  en bij de ingang staat de oranje kleding container.

poster-2-kledingactie-315x372Kledingcontainer 3- '14

Maar ook doen wij een beroep op iedere dierenliefhebber:

Wordt donateur!                                                                              

   Voor 17,50 per jaar redt u al één egel  of één eekhoorn!

NL 57 INGB 0002 4975 20 t.n.v. Stichting egelopvang Peel en Maasstreek

U kunt zich aanmelden als donateur per email: info@egelsenco.nl

Donateurs krijg met enige regelmaat een nieuwsbrief per e.mail. Iedereen kan zich zonder verplichting abonneren op de nieuwsbrief door eenvoudig een mailtje te sturen met de tekst ” graag zou ik de Nieuwsbrief ontvangen“.

6129

U kunt natuurlijk ook een eenmalige bijdrage overmaken naar  

Iban nummer :  NL 57 INGB 0002 4975 20  ten name van Stichting egelopvang Peel en Maasstreek

Voor alle grote en kleine donaties alvast hartelijk dank!
Alle donaties worden voor 100% besteedt aan de verzorging van de dieren!

 

Zonder uw financiële hulp kunnen wij heel weinig.Met uw hulp …… heel veel! Dank u


happy,emoticon,face,emotion,funny,smile,fun

Voor alle informatie over transparantie van de stichting egelopvang Peel en Maasstreek , klik op het ANBI logo

 

Egels Enco